ADS


پاورپوينت اصول كلي طراحي ساختمانهاي بنائي
 

1 . پاورپوینت اصول كلی طراحی ساختمانهای بنائی – 98 پست
‎22 مارس 2017 … پاورپوینت اصول كلی طراحی ساختمانهای بنائی دسته: عمران و ساختمان بازدید: 1
بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3343 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: …
 

2 . پاورپوینت اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائي – نفیس فایل
‎دانلود فایل پاورپوینت اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائي،در حجم 61 اسلاید قابل
ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
 

3 . پاورپوینت اصول كلی طراحی ساختمانهای بنائی
‎پاورپوینت اصول كلی طراحی ساختمانهای بنائی دسته: عمران و ساختمان بازدید: 1
بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3343 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 دانلود…
 

4 . اسلايد – رزبلاگ
‎دانلود پاورپوينت مديريت بحران 61 اسلايد به گزارش ایران خبر، براساس آمار گمرک
در … دانلود فایل پاورپوینت اصول كلی طراحی ساختمانهای بنائی،در حجم 61 اسلاید .
 

5 . پاورپوینت اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائي – 300020
‎21 مارس 2017 … توضیحات: فایل پاورپوینت اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائي،در حجم 61 اسلاید
قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: ساختمانهاي بنائي …[PDF]
 

6 . اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﺮزه اي
‎ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻛﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮي، ﺟﺬب اﻧﺮژي، ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑ. ﺮ اﺳﺎس
ﻇﺮﻓﻴﺖ و … ﻃﺮاﺣﻲ ﻟﺮزه اي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص …. اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ اﺟﺰاء
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ….. اﻳﻦ درس ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻓﺮﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻨﺮاﻧﺴﻬﺎي
ﻋﻠﻤﻲ،.[PDF]
 

7 . ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﻲ
‎Elyasian@gmail.com. اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﻲ. 1 … ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺧﺸﺘﻲ ﯾﺎ اﻧﺪود روي دﯾﻮار ﯾﺎ
 

8 . روي ﺑﺎم ،. ﻣﻼت ﮔﻞ آﻫﻚ. (. ﺷﻔﺘﻪ آﻫﻚ. ) … در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﻲ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﻮد. 1
 

9 . دانلود اجرای ساختمان آجری – : ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﻮزش
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﻏﻮب، ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از اﺻﻮل اﺟﺮاﯾﯽ و . … دانلود فیلم
اجرایی کامل صفر تا صد ساخت ساختمان بنایی – فایل سیویلوزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي. …
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﻮزشدانلود مقاله آموزش اجرای ساختمان های سنتی با
مصالح بنایی – سون … ملی است که در فایلی که امروز برای شما قرار میدهیم این مبحث .[DOC]
 

10 . جزوه پدافند غیرعامل – مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی تبریز
‎اصول و مبانی پدافند غیرعامل; استتار، اختفا و فریب; استحکامات و سازه های امن;
بحران … مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تدوین سیاست های کلی پدافند

 

11 . دانلود انواع پاورپوینت آماده معماری
‎پروژه مرمت ابنیه تاریخی,دانلود رایگان پاروپوینت مرمت ابنیه,پروژه مرمت بناهای
تاریخی. بنایی با عظمت و زیبا با گنبدی بلند و منار ه ای منقش به کاشی های آبی رنگ
است. … در زیر تصویر همه اسلایدهای این پاورپوینت آماده معماری در شمای کلی آورده شده
است. …… در این پاورپوینت اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه و ضوابط طراحی
موزه …[PDF]
 

12 . اﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠّﻲ ﻣﻘﺮرات ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻃﺮح و اﺟﺮاي
‎ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. اﻳﺮان. ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺒﺤﺚ. ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﺑﺎ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ. 1388. دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺮرات. ﻣﻠّﻲ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن … ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل و ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﻘـﺮرات و ﺗﻨﻈـﻴﻢ رواﺑـﻂ دﺧﻴـﻞ در اﻣـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز. ،. ﻣﺴﺌﻮﻟ.[DOC]
 

13 . جزوه درس روشهای اجرا – گروه مهندسی عمران
‎اساس طراحی تکنولوژی Cobiax مبنی است بر سقف سازه ای با ویژگی «سقف دال ۲ … 5
)عدم وابستگی به خارج از کشور سازگاری با مباحث و مقررات ملی ساختمانی کشور …
پس از ایجاد مدل سه بعدی ( مجازی ) از ساختمان مورد نظر ، قاب بندی مناسب براساس
محاسبات و اصول مهندسی صورت می …. 5- اتصال نامناسب سقف با دیوار در ساختمان های
بنایی.
 

14 . بازسازی ساختمان|بازسازی 0 تا 100 ساختمان|خدمات ساختمانی|چیدمان …
‎بازسازی ساختمان به صورت کلی و تعمیرات جزِئی و کلیه خدمات ساختمانی از مرحله
تخریب تا تکمیل ساختمان و … 3-طراحی اصولی ساختمان متناسب با شرایط اقلیمی.
 

15 . پاورپوینت نمونه اجرای درست ساختمان با مصالح بنایی – ppt90.ir
‎19 ژانويه 2016 … ساختمان های بنایی به طور کلی شامل ساختمان های آجری باکلاف، ساختمان های … دارند و
به همین دلیل در ضوابط ساخت و ساز ساختمان محدودیت تعداد طبقات و …
 

16 . خانه آبشار – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎این خانه در نزدیکی شهر پیتسبورگ و به سبک «معماری اُرگانیک» ساخته شده است. …
و ارائه این طرح در سال ۱۹۶۶ میلادی خود یک رویداد مشهور و تاریخی ملی می‌باشد. … سه
کار اصلی وی از اواخر دهه ۱۹۳۰ با نامهای: خانه آبشاری، ساختمان مومی شکل ….. و نیز
تعمیر بنایی و تجزیه و تحلیل رنگهای قبلی پایان کار و مخصوصاً رنگهای …. بحث ·
مقاله …
 

17 . تاریخ معماری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎مردم دوران نوسنگی در سرزمین شام، آناتولی، شمال بین‌النهرین و آسیای میانه بناهای
بزرگی … به طور کلی معماری چین شامل معابد (کنفوسیوسی، لائوتسه، بودایی)
پاگودا، … که تجلی بخش عمیق اصول اخلاقی چینی‌ها و دیدگاه‌های زیبائی، ارزش و
طبیعت است. …. بنایی سنگی بوجود آمد كه در اصطلاح زبان هندی به آن “استوپا” می
گویند كه بناهای …
 

18 . انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و …
‎9 مارس 2015 … آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی موجود Fulltext 7. …. ارزیابی لرزه ای
ساختمانهای بتن مسلح با شکل پذیری متوسط طراحی شده بر اساساستاندارد … اصول
کلی در طرح و اجرای ساختمان های روستایی در مناطق زلزله خیز Fulltext[PDF]
 

19 . ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻃ
‎ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎري در راﺳﺘﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد از
اﻫﻤﯿﺖ …. اﻧﺮژي ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﺧﻂ دﻓﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ اﺳﺖ …. ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ آب ….. دﯾﻮار
ﺑﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺎم آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي آﺑﯽ ﮐﻪ روي ﮐﻒ ﺑﺎم ﻗﺮار دارد
ﻋﻤﻞ.
 

20 . مهندسی عمران راه و ساختمان – blogfa.com
‎جزوه اصول مهندسی زلزله, داود صفری, عمران و معماری, 1.75 MB, دانلود …. شامل مفاهیم
سطح مقطع کلی ، خالص و موثر و محاسبه نیروی کششی مجاز ، برش قالبی ……

 

21 . M E T R O L O G Y – سازمان ملی استاندارد
‎29 دسامبر 2014 … عادل بنایی. شورای سیاست … وموجبـات توسـعه آن را در تولیـد وخدمـات فراهـم سـاخت.
یکي …. دارد، ایـن تجهیـزات دارای کاربـری آسـان ولـی بـه لحـاظ اصول.
 

22 . مراحل ساختن ساختمان | پایگاه علمی سعید سان
‎25 مه 2014 … چنانچه مقاله ای از شما در سایت است! … مصالح مختلفی مثل فولاد، چوب، مصالح بنائی و
بتن ممکن است به عنوان گزینه هایی برای ساخت یک بنا مطرح باشند و این … اگرچه در
ساخت اسکلت سازه های بلند، ممکن است به فولاد و بتن محدود گردند. ….. اصول کلی
گودبرداری و حفاری: …. اصول بتن ریزی مگر و کنترل ارتفاع آن:.
 

23 . آفتاب نت – دانلود برنامه زیبا دیرین دیرین با حجم بسیار کم در سه …
‎12 آگوست 2016 … … دانلود فیلم National Security (امنیت ملی) با حجم بسیار کم و کیفیت ….
فیروزکوهپاورپوینت اصول كلي طراحي ساختمانهای بنائيپاورپوینت …[PDF]
 

24 . توسعه بام سبز در طراحي فضاهاي شهري پايدار با ارائه راهكارها و … – SID
‎زمان دريافت مقاله: 1393/3/12. زمان پذيرش نهايي: … از طرفـی طراحی. سـاختمان با بام
سـبز منجر به افزايش پايـداری و مديريت ….. درمانـي، زيـر بنايي، حمل و نقـل و
ارتباطات و کالبدي. اسـتفاده نموده انـد. …. ايـن سـامانه بـا اصـول کلـی طراحـی محيطی
پايـدار،.
 

25 . برج آزادي – معماری برج
‎هدف ، طراحی بنایی یادمانی بود که علاوه بر داشتن تاثیرات بصری خاص ، تداعی کننده
پیشینه … بسیار بالا و جزییاتی که برای اولین بار برای این ساختمان طراحی شده
بود ، اجرا و در 24 مهرماه 1350 … اصول کلی حاکم بر طراحی فضای سبز و محوطه سازی
 

26 . سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – مجموعه مقالات چهارمین …
‎7 مارس 2017 … 824 مقاله ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران که 17 الی 19 اردیبهشت …
طراحی، ساخت و بررسی خواص بتن حاوی بور ساخته شده با سنگدانه های بوردار ….
ظرفیت باربری جانبی دیوارها در ساختمانهای با مصالح بنایی غیر مسلح 76.[PDF]
 

27 . رهنمودهای طراحی برای ساختارهای جدید در زمینه ی تاریخی – نشریه هنرهای …
‎نمود می یابد. مقاله ی حاضر در پی دست یافتن به اصول. طراحان به منظور طراحی
ساختارهای جدید در زمینه های تاریخی است. دستورالعمل های پیشنهادی. ثابت نیستند،
اما جامع …
 

28 . دانلود جزوه اصول نقشه کشی معماری – پرتال جامع دانشجویان و مهندسین عمران
‎24 ژانويه 2014 … مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان · دانلود ۲۳ نمونه آماده قرارداد پیمانکاری
ساختمان … دانلود جزوه اصول نقشه كشي معماري – مهندس خليل گودرزي.[PDF]
 

29 . ﺍﺻﻮﻝ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﮔﻮﺩ – وزارت تعاون
‎ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ……………
10 …. ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻱ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ …
ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﻧﺸﺪﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ …..
ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ،.
 

30 . تمام مراحل ساخت یک ساختمان از پی تا کلید | عمران سرویس،سیویل …
‎1 مه 2014 … در این فایل تمامی مراحل ساخت یک ساختمان را از پی تا کلید اورده ام که به … با توجه
به یکسان بودن مراحل ساخت یک ساختمان در تمامی پروژه ها دیدن این مطلب توصیه می

 

31 . Download
‎درمعنای كلی هرسازه ای را می توان ساختمان ناميد،دراينجا منظور از ساختمان بناهای ساخته
شده با مصالح بنایی (اهن و سیمان و گچ واجرو. … 3- طراحی اماكن ورزشی بادرنظرگرفتن
اندازه های استاندارد زمين های ورزشی (اموزشی و تمرینی ومسابقاتی ) … 4-رعايت اصول
ايمنی، باتوجه به تعريف” ايمنی”محفوظ و مصون بودن از خطرکه این اصول در اماکن
ورزشی …
 

32 . دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح – سبزسازه
‎28 فوریه 2015 … فتوگرامتری · مهندسی آب و فاضلاب · نرم افزار های عمران · اصول مهندسی تصفیه آب و
فاضلاب …. دستورالعمل بهسازی لرز ه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود … پذیرش
آمده و در نهایت، برخی راهکارهای بهسازی شامل بهسازی کلی و موضعی به همراه جزئیات آنها،
تشریح شده است. … راهنما طراحی واجرای سیستم های جدا سازلرزه ای.[PDF]
 

33 . ضوابط ومعیارهای طراحی فضاهای آموزشی
‎ﺁﻳﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ. (. ۶ﺗﺎ۱. ﺳﺎﻝ. ) . …. ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ
ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻏﻴـﺮ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺣﻘﻴﻘـﻲ ﻭ. ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﻳﮋﻩ …[PDF]
 

34 . دانلود : آشنایی با بناهای تاریخی
‎آشنایی با بناهای تاریخی/ مؤلف: ویدا تقوائی تهران: شرکت چاپ ونشر کتاب های.
درسی ایران، 1392 …. به اصول کلی، عناصر و روش های اجرایی آنها در معماری پرداخته می
شود. تاریخ معماری …. ٣ــ کتاب ها و مقاله های مرتبط با متن این کتاب را مطالعه کنید. …
در کشور عزیزمان کمتر شهری پیدا می شود، که در آن بنایی تاریخی وجود نداشته باشد.[DOC]
 

35 . آشنایی مختصر و مفید با انواع ایزو ها – شهرداری منطقه 8
‎این علوم و فنون در امور اجرائی و ساختمانی در زمینه طرحهای عمرانی زیر بنائی، شهری،
صنعتی و … بنابراین هدف اصلی از تعریف طراحی و اجرا مدیریت کیفیت دستیابی
به رضایت …. شرکتها بیش از گذشته اصول تضمین کیفیت را برای حل مسائل
کیفیت پذیرفته اند . ….. بطور کلی می توان کنترل کیفیت را در 3 گام زیر خلاصه
کرد:
 

36 . جزوات آموزشي – وبلاگ شخصي مهندس احمدرضا جعفري
‎7 مه 2016 … کاملترین مرجع کاربردی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار ETABS 2015(جلد اول-
ویراست دوم). شابک …. فصل سوم : اصول کلی طراحی اتصالات پیچی فصل چهارم ….
فایل پاورپوینت دوره آموزشی مبحث هشتم ( ساختمانهای با مصالح بنایی).
 

37 . ضوابط و استانداردهای کلی طراحی معماری فضاهای آموزشی – نقش نگار …
‎برای دریافت پروژه های پاورپوینت نقد ، بررسی و تحلیل آثار و بناهای معماری ایران و
… اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش (مبحث فرار ) [4] ….. 1ـ بر اساس ضوابط
مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ، هر بنا باید به راههای خروج اصلی و بدون مانع … 2ـ هیچ
بنایی نباید به گونه ای به تصرف جدید تغییر داده شود که تعداد ، عرض …
 

38 . پاورپوینت مطالعات فضاهای پایانه مسافربری – پروژه معماری دات کام
‎ Rating: 5 – 1 voteپایانه ها همچون دیگر ساختمانهای بزرگ خدماتی، از ترکیب و کنار هم قرارگیری عناصر
… در یک تقسیم بندی کلی ،اجزا اصل پایانه (فارغ از هر گونه جهت گیری در تمرکز … (
تاسیسات زیر بنایی ، فاضلاب ، سیستمهای سرمایش و گرمایش، پست آتش نشانی و
امداد) … هر چند اصول اولیه طراحی یک پایانه به عواملی از قبیل حجم و نوع سفرهای صورت

 

39 . ضوابط شهرداری واستانداردهای طراحی ساختمان – نسخه‌ی قابل چاپ …
‎8 آگوست 2011 … [b]ضوابط واستانداردهای طراحی ساختمان های مسکونی …. 4- اصول کلی ضوابط و مقررات
نمای شهری ظرف 1 ماه مشترکاً توسط وزارتهای مسکن و ….. ۱۸ ) هنگامی که کارهای بنایی
در طبقات زیر انجام می شود ، باید سقف یا پوشش مناسبی برای …
 

40 . پاورپوینت نقشه برداری مهندسی … نرم افزار طراحی دیوار برشی فولادی SPSW
Previous

 

41 . نورپردازی نمای بیرونی و اصول کاربردی آن | چیدانه
‎22 فوریه 2015 … استفاده از نورپردازی برای طراحی نمای خارجی ساختمان اصول و قواعدی دارد که باید آن ها
رعایت کرد.نورپردازی نمای بیرونی و اصول کاربردی آن.
 

42 . دانلود مباحث 20 گانه مقررات ملی ساحتمان
‎دانلود آخرین ویرایش بیست مبحث مقررات ملی ساختمان – مبحث ششم و نهم و دهم مقررات
ملی ساختمان. … صفحه اصلی · مقاله · زمین لرزه ها; قیمت مصالح …. این مباحث یکی از
مجموعه آیین نامه های لازم الاجرای در طراحی و اجرای ساختمانهای موجود در کشور می باشد که
مهندسان عمران و معماری در طراحی، محاسبه … مبحث 8 : طرح اجرای ساختمانها بامصالح
بنایی.
 

43 . معرفی منابع و کتاب های مفید برای آزمون محاسبات نظام مهندسی – انجمن …
‎مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (1392) … اصول و مباني
تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي) * … مقررات ملی ساختمان) بعلاوه
تستهای دوره های گذشته هست اما برای دروس طراحی فولاد و بتن، مطالعه کتب … برای
درس فولاد کتاب طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت (LRFD) …
 

44 . جزوه اصول نقشه کشی (رسم فنی ) دانشگاه صنعتي اصفهان
‎10 دسامبر 2014 … جزوه اصول نقشه کشی جزوه ایست 400 صفحه ای و بسیار مفید برای مهندسینی که …
اصول کلی نقش ه خوانی، مجهول یابی برای پروش قدرت تجسم
 

45 . اصول و نکات ساختمانی، آنچه در طراحی و اجرای ساختمان باید بدانید …
‎26 آگوست 2011 … با توجه به رشد روز افزون صنعت ساختمان و لزوم رعايت نكات كليدي در اين صنعت به
اين نتيجه رسيديم كه ميشود نكات مهم و جالب در صنعت اجراي …[PPT]
 

46 . مبحث 21 مقررات ملي ساختمان پدافند غير عامل
‎كاربرد اين ضوابط جهت طراحي ساختمان ها در برابر بارهاي انفجاري و بدون در نظر … اين
مجموعه براي طرح و اجراي ساختمان هاي بتن مسلح، فولادي و مصالح بنايي مسلح مي باشد.
…. مهمترين اهداف برنامه ريزي سايت بر اساس اصول پدافند غير عامل عبارت است از: ….
در مورد طرح كلي برنامه فضايي- عملكردي لازم است كه فضاهاي ناامن از فضاهاي امن …[PDF]
 

47 . ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ – دانشگاه علم و صنعت
‎ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳــﺎﺧﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ. ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ
، … ﮐﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳــﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺖ
ﺍﺯ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎﻱ. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳــﺎﺯﻱ ﻭ …. ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ)، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﭼﻮﻥ ﻗﺎﻟﺒ ﺒﻨﺪﻱ، ﺑﻨﺎﻳﻲ،. ﺍﻧﺪﻭﺩﮐﺎﺭﻱ، ﻧﺠﺎﺭﻱ، ….. ۳-۳) ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ: ﺍﺻﻮﻝ ﺳــﺎﺯﮔﺎﺭﻱ …[PDF]
 

48 . متن کامل شرایط عمومی پیمان :
‎ومخابرات،شالوده دستگاهها،وبطور کلی،تاسیسات وبناهایی است که به صورت موقتت،
برای …. مصالح بنایی تثبیت نمایدودرطو مدت …. انکار،نقشه های کارگاهی راکه نقشه
های جزئیات ساخت قطعات وقسمتهایی ازکاراست،درصورت نیتاز …. حق ریشه
ومستحدثات وماننداینهاباشد،کارفرمامتعهدبه تحصیل پروانه ساختمان وپرداخت وجوه
مزبوراست.
 

49 . ساخت و نصب سازه های فولادی
‎جزوه طراحی سازه های فولادی 2 بر اساس ویرایش 87 مبحث دهم و به روش ASD … فصل سوم
: اصول کلی طراحی اتصالات پیچی … اکثرا” بصورت فلزی یا بتنی بوده و
ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق ….. منبع اصلی این مقاله مشخص
نمی باشد.
 

50 . نور پردازی در نمای ساختمان – tis
‎30 ژانويه 2016 … مشروح مقاله … باید بپذیریم که نور ماهیتی تفکیک ناپذیر از معماری داخلی و
بیرونی می باشد، … تخصص های دیگر، طراحی روشنایی مبتنی بر استانداردها و اصول

 

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی

    

    NS