ADS


دانلود حذف آلاينده ها بوسيله سيستم زئوليت در دي اکسيد تيتانيوم در پسابهاي صنعتي با pdf
 

1 . استفاده از نانوذرات اکسید تیتانیوم در کاهش آلایندگی ناشی از …
‎پساب خروجی بسیاری از کارخانجات صنعتی و معدنی حاوی مقادیر بالایی از …
سیستم‌های متعارف تصفیه قادر به حذف این نوع آلاینده‌ها نیستند و برای حذف آن‌ها از
روش‌های … از جمله تجزیه فوتوکاتالیستی بوسیله نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
استفاده می‌شود. … استفاده تجاری از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به عنوان
فتوکاتالیست در زمینه …[PDF]
 

2 . مقالـه پايان نامه های فناوری نانو مرتبط با دی اکسید تیتانیوم
‎اکثر این پایان نامه ها به سنتز نانوذرات )66 درصد( والیه های نازک )19 درصد( اختصاص
داشته است. همچنین حدود … دی اکسید تیتانیوم از اکسیدهای فلزی است که در زندگی
روزمره کاربرد … به وسیله ی ترکیبات آلی فرار )VOCs( ، به دست آمده است. این
سیستم ها بر پایه … حذف آلودگی های صنایع پتروشیمی و پساب های صنعتی یکی
دیگر از.
 

3 . مشاهده مقاله | مروری بر کاربردهای ویژه نانـو ذرات دی‌اکسید تیتانیـم
‎از کاربردهای دیگر اکسید تیتانیم می‌توان تجزیه مواد مضر را نام برد. …. (فوق
آبدوست) دی اکسید تیتانیم با تابش نور خاصیت آب دوستی پیدا می‌کند و آب بر روی
سطح …[PDF]
 

4 . نانو ذرات دی اکسيد تيتانيوم و کاربردهای آن در پاکسازی محيط – SID
‎ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از دﯼ اﮐﺴﻴﺪ ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺎدﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎﯼ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ،اﻧﻮاع … The process offers great potential as an industrial technology to
detoxify pollutants.Therefore … ﻓﻮﺗﻮآﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ هﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪدي را در دﻣﺎي
اﻃﺎق از ﻃﺮﻳﻖ اآﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ …. ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺟﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ از ﻓﻠﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻲ.
 

5 . دانلود مقاله حذف نيترات از آبهاي آلوده با استفاده از فناوري نانو در pdf
‎5 مارس 2017 … دانلود مقاله کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب . … حذف رنگ.
… دانلود مقاله حذف مس از آب ها و پساب ها با روش نانو فيلتراسيون تحت pdf 29 ا کتبر
… مقاله به کار گیری فناوری نانو در تصفیه پساب های صنعتی و …. در سطح نانو ذرات
دی اکسید تیتانیم برای حذف آلودگی های آلی آب, فرشته محمدی[PDF]
 

6 . ﺍﺯ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻮﺗﻮﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ٢٠٦ ﺣﺬﻑ – مجله آب و فاضلاب
‎ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﭘﺴﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑـﺪﻭﻥ ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺁﺑﻬـﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌـﻲ … ﻋﻼﻭﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ …
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ. ﻫﺎﻱ ﺁﻟـﻲ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺍﺩ ﺳـﺎﺩﻩ. ﺍﻱ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺏ، ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑ. ﻦ. ، ﮔﺎﺯ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻭ ﺍﺳـﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﻌـﺪﻧﻲ
ﺗﺠﺰﻳـﻪ … ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﺫﺏ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺬﻑ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ. ﻫـﺎﻱ ﺭﻧﮕـﻲ ﺍﺯ. ﭘﺴﺎﺑ. ﻬﺎ ﺑﻪ. ﻃﻮﺭ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺘـﻪ … ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔ. ﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫـﻢ ﺭﺳـﻮﺑﻲ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ. ﺯﺋﻮﻟﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﻠـﻮﻝ ﺍﺷـﺒﺎﻉ ﺍﮐﺴـﻴﺪ
ﺁﻫـﻦ ﺑـﺎ.
 

7 . انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود
‎1 فوریه 2015 … تصفیه پسابهای صنعتی با بار آلودگی بالا با استفاده از راکتورهای بیهوازی با
بستر … تصفیه زیستی کادمیوم از زه آب ها به وسیله گیاهان آبی Fulltext …
بیولوژیکی کربن زیستی و تثبیت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به وسیله رزین
….. حذف آلاینده های نیتریت و نیترات از پساب سیستم مدار بسته آبزی پروری …
 

8 . دانلود مقاله ساخت بدنه هاي سراميکي ضد اسيد با word – سی پرو
پروژه مقاله ساخت بدنه هاي سراميکي ضد اسيد با زبان pdf, دانلود پروژه مقاله ساخت بدنه
… مقاله حذف آلاينده ها بوسيله سيستم زئوليت – دي اکسيد تيتانيوم در پسابهاي …[XLS]
 

9 . لیست پایان نامه ها و سمینارهای موجود در کتابخانه
‎16, 80, حذف فلزات سنگین از اب با استفاده از نانو پروسهای بر پایه سیلیکا … 20,
93, کاربردهای قالب های فلزی آلی در صنعت, نساء اسماعیلیان طاری, آزاده تجردی,
شهریور 1391 … 30, 134, ساخت ابزارهای مولکولی،آرزوی هماوردی با ظرائف سیستمهای
طبیعی ….. و فعالیت فتوکاتالیزوری بالا در سطح نانو ذرات دی اکسید تیتانیم
برای حذف …[DOC]
 

10 . نانو مواد و تصفیه آب : فرصت ها و چالش ها – شرکت فاضلاب تهران
‎مفهوم DOT-NET بر” توزیع و ایجاد استراتژیک سیستم های تصفیه نسبتاً کوچک …
برای تصفیه آب های سطحی ، آبهای زیرزمینی و جریانهای فاضلاب صنعتی می باشد. …

 

11 . پایان نامه ها ی کارشناسی ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده …
‎بهینه سازی انرژی و افزایش ظرفیت سیستم پخت واحد هفتم سیمان تهران … رفع
آلاینده های حاصل از احتراق با استفاده از فتوکاتالیست ها …. مدل سازی برج جذب دی
اکسید کربن و آمونیاک توسط محلول کربنات آمونیم … جداسازی میکروارگانیزم ها و
بهینه سازی شرایط حذف کروم شش ظرفیتی از پساب …. ساخت و شناسایی غشای
زئولیتی MFI.
 

12 . دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب
فرآيند نانو نقره ها در تصفيه آب … دانلود انواع پروژه، مقاله پایان نامه، جزوه و نمونه …
خرید و دانلود PDF مقاله.9 آوريل 2014 . … نانو آب غشاء نانو فیلتر زئولیت پلیمر
نمک زدایی کاتالیست آلاینده ها. … ي ساز و كار توليد بيواتانول از نشاسته توسط
بيوكاتاليست ها با …9 آوريل 2014 . …. فتوکاتاليست هاي نانومقياس دي اکسيد
تيتانيوم.
 

13 . دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب …
‎9 آوريل 2014 … دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب … قالب بندی :
PDF … حذف آلاينده هاي موجود در آب با استفاده از فناوري نانو … زئوليت.
نانوفتوكاتاليست. فناوري هاي مبتني بر نانوکاتاليست ها … فتوکاتاليست هاي
نانومقياس دي اکسيد تيتانيوم … تصفيه آب به روش سيستم اسمز معکوس ( RO ).
 

14 . حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری – 11gig.ir
‎فناوری نانو، توانمندي توليد مواد،ابزارها و سيستمهاي جديد با در دست گرفتن كنترل
در سطح مولكولي و اتمي و … اکسید … تصفیه پساب های صنعتی شرکت فولاد مبارکه
با روش … بررسي تجزيه فتوکاتاليستي فنل بوسيله فرآيند ناپيوسته . … دانلود
مقاله حذف مس از آب ها و پساب ها با روش نانو فيلتراسيون تحت pdf . ….. ماده شیمیایی
دی
 

15 . فناوری نانو در – تحقیقات آب
‎از نانوغربال‌ها می‌توان در حذف گستره وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی و یا مواد زیستی
استفاده کرد. …. ‌تولید سیستم‌های فیلتراسیون غشایی بر مبنای pore Nano با
فرایندهای ….. (شامل تصفیه آب شرب و پساب های صنعتی) حذف یون های فلزات سنگین
می باشد. … نانو ذرات دی اکسید تیتانیم، بر سطح زیرلایهای مناسبی از جمله شیشه و
یا …
 

16 . انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و …
‎9 مارس 2015 … بررسی رابطه بین شهرنشینی، مصرف انرژی و تولید دی اکسید کربن Fulltext 2030.
… بررسی راندمان حذف رنگ آزوی راکتیو از فاضلاب بوسیله سیستم بیولوژیکی ….
بررسی روشهای تصفیه پسابهای صنعتی در پالایشگاههای گاز Fulltext ….. بررسی
عملکرد و تعیین راندمان حذف آلاینده ها در برکه های تثبیت شهرستان …
 

17 . دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب
‎9 آوريل 2014 … قالب بندی : PDF. قیمت : رایگان … حذف آلاینده های موجود در آب با استفاده از فناوری
نانو … معایب استفاده از سامانه آب شیرین کن ها … زئولیت. نانوفتوکاتالیست.
فناوری های مبتنی بر نانوکاتالیست ها. نانو ذرات آهن خنثی. فتوکاتالیست های
نانومقیاس دی اکسید تیتانیوم … تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس ( RO ).
 

18 . مدیریت فناوری نانو – نانو و محیط زیست
‎با توجه به بالا بودن قيمت مشتقات آلي تيتانيم و با توجه به اينکه TiCl4 يکي از …
يکي از معمول‌ترين و خطرناک‌ترين سموم توليد‌شده بوسيله سيانوباکتريا، بودند. ……
پراکسي‌کوآگولاسيون، آلاينده‌ها و مواد رنگي موجود در پساب‌هاي صنعتي را حذف نمايند.
…… رئیس مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی از تولید نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم …
 

19 . دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت … – پسورد دانشگاه ها
‎2 ژانويه 2011 … 5 – بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه … 17 –
طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های … 38 – نگهداری
انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با …. تو، فور- دی و تری بنورون
متیل در مزارع غلات روی حشرات: شته ها و سیرفید های شته خوار (چکیده)
 

20 . سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم – پورتال جامع کنگره ها – سمینارها و …
‎بررسی کیفیت لجن حاصله از تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی و تعیین
… حذف نيترات از آب با استفاده از نانو ذرات آهن صفرنشانده شده بر زئوليت … بررسي

 

21 . مقالات چاپ شده – معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان
‎ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺷﯿﻤﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،. 1375. -. 1373 …. داﺧﻠﯽ در آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ و ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎي ارﺑﯿﺘﺎﻟﯽ. دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺷﯿﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ….. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﺼﻔﯿﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﻧﻮاع آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﯿﺎژ ﺑﺮﻧﺞ از ﭘﺴﺎب. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ . .3 … ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ زﺋﻮﻟﯿﺘﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي. ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه از ﻧﻤﻮﻧﻪ … ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ دي اﮐﺴﯿﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺮﺧﯽ.
 

22 . سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – مجموعه مقالات یازدهمین …
‎شبیه سازی راکتورهای صنعتی پلیمریزاسیون اتیلن در فاز دوغابی به شکل سری
برای … شبیه سازی جذب دی اکسید کربن در یک برج پر شده و بررسی اثر پارامتر های
… حذف آمونیاک و جداسازی هیدروژن از گاز دورریز واحدآمونیاک با استفاده از راکتور ….
 

23 . بررسی تجربی اثر واسطه ها در سیستم صافی چکنده در فرایند نیتریفیکاسیون
 

24 . فصلنامه سلامت و محیط – سایت بهداشت محیط ایران
‎دانلود نرم افزار بهداشت محیط (1) … فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط
ایران که با عنوان مجله سلامت و … سیستم ها و فناوری های کنترل آلودگی های محیط
زیست ….. حذف رنگ های آزو ازفاضلاب به وسیله جذب روی لجن حاصل از فرایند انعقاد
تصفیه …. از محلول های آبی با استفاده از اشعه UV در حضور نانوذرات دی اکسید
تیتانیوم, ص.
 

25 . دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب …
‎26 ژانويه 2017 … دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب … قالب بندی :
PDF … لوله ها ، نانو سنسورها، نانو ذرات و غیره در صنعت آب وفاضلاب می پردازد. … حذف
آلاينده هاي موجود در آب با استفاده از فناوري نانو … فتوکاتاليست هاي نانومقياس دي
اکسيد تيتانيوم … تصفيه آب به روش سيستم اسمز معکوس ( RO ).[PDF]
 

26 . کارنامه پژوهشی مدیریت پژوهش و فناوری (1391-1380)
حذف هيدروكربن هاي آروماتيک نفتي ) BTEX( با استفاده از نانوذرات زئوليتي. 38 ….
شبيه سازي عملکرد سيستم آلکيالسيون با كاتاليست جامد جهت پااليشگاه ها ….
تصفيه پساب هاي صنعتي به وسيله مواد نانو فتوكاتاليست تثبيت شده در …… در
اين تحقيق اثر افزايش نانوذرات دي اكسيد تيتانيم بر عملکرد غشا پليمري ساخته
شده از.
 

27 . پروژه جی بی
‎دانلود مقاله پاورپوینت چرخه یاخته ای تولید مثل – پروژه دات کام … فناوری نانو در
صنعت آب و فاضلاب قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح مختصر : پیشرفت … در
صنعت آب مقايسه فناوري هاي تصفيه آب حذف آلاينده هاي موجود در آب با استفاده از
فناوري … ها نانو ذرات آهن خنثي فتوکاتاليست هاي نانومقياس دي اکسيد تيتانيوم
نانوذرات خواص …
 

28 . انجمن راسخون – دانلود مقالات پتروشیمی
22 جولای 2008 … کلید واژه: تماس دهنده هاي غشايي الياف توخالي، دي اكسيد كربن، مدل سازي رياضي، جذب
شيمايي، جداسازي گاز. خلاصه: لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه
فرماييد. … فرآيند حذف آنزيمي آلاينده هيدروكسي آروماتيك از پساب توسط HRP …..
اثر ارتفاع وارونگي در پخش آلاينده ها با تغيير در ارتفاع نقطه تغيير …
 

29 . فصلنامه شيمي كاربردي ، شماره 42 – Magiran
‎بررسي خواص ضد باكتري و سنتز پي درپي 3،2،1-تري آزول ها از الكل ها و … چکيده
مشاهده متن [PDF 668KB] …. در تخريب رنگ بازيك زرد 28 در حضور نانوذرات تيتانيوم
دي اكسيد … جذب يون آرسنيك (III) در سيستم ناپيوسته مورد بررسي قرار گرفت و
شرايط … سطح در بهينه سازي حذف رنگزاي مالاشيت سبز با استفاده از زئوليت
طبيعي
 

30 . ارائه پايان نامه دكترا و کارشناسي ارشد مهندسی شيمی – محيط زيست …
‎21 ا کتبر 2010 … سرنوشت گونه ها در دیترویت ستون آب رودخانه و رسوب … ماتریس : واکنش های
فتوشیمیایی از دی اکسید نیتروژن در حضور … production in IGCC DOWNLOAD

 

31 . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن
‎ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ اوﻟﯿﻪ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤـﻮﻻت و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ و … ﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس. دو روﯾﮑﺮد زﯾﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. : -1. ﺣﻮزه. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮐﺎﻻﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿـﺎن و ﺑـﺎ …. ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺒﻠﯽ ….. 05.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻧﻤﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ و. داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ. 01. ﺿﺪ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ. 06 ….. ﻠﯿﻤﺮﻫﺎي
دي. اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﯾﺎ اﭘﺘﻮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. 00. 08. ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ و رزﯾﻦ. 01. ﭼﺴﺐ. ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺧﺎص.
 

32 . وبلاگ تخصصی نانو
‎وبلاگ تخصصی نانو – کاربرد های فراوان فناوری نانو – با سلام در این وبلاگ هر چیزی
… فناوری نانو بنابر تعریف ، توانمندی تولید مواد ، ابزارها و سیستم های جدید با در
دست … تصفیه پساب های صنعتی ) نانو پودرها ( برای تصفیه گازهای آلاینده خروجی
از ….. دی اکسید تیتانیوم یا به صورت نانوپودر ، برای استفاده در سوسپانیون ها و یا
به …
 

33 . ميزگرد ” ساختار اجرايي پروژه هاي نيروگاه آبي” تحت pdf – ایران پروژه
‎دانلود سورس ميزگرد. … با میزگرد امروز در مورد «ساختار اجرایی پروژه های نیروگاه های
آبی» در خدمتتان هستیم من سعی می کنم توضیح کوتاه و مختصری در مورد مباحثی که
امکان طرح در این میزگرد را دارد، ارائه کنم. بعد، از عزیزان حضار … حذف آلاينده ها
بوسيله سيستم زئوليت – دي اکسيد تيتانيوم در پسابهاي صنعتي تحت فایل ورد (
word)[PDF]
 

34 . فهرست كالا و خدمات
‎جمعبندي نهايي رد دو مرحله هب اطالع كليه دستگاههاي حاكميتي مرتبط با صنعت و بخش.
اهي توليدي …. ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب. ﻃﺮاﺣﻲ و …
 

35 . بررسی روش های حذف کروم از منابع آبی با استفاده از فناوری نانو – خانه
‎18 ژانويه 2015 … واژه های کلیدی: کروم، نانو، نانوذرات آهن، فلزات سنگین، تصفیه پساب … در دهه‌ی
گذشته ورود آلاینده‌ها با منشا انسانی مانند فلزات سنگین به داخل … از یک سیستم
ناپیوسته و فرایند غوطه وری جاذب در محلول حاوی کروم برای حذف …. حذف فلزات سنگین
از فاضلاب های صنعتی به وسیله نانوذرات آهن در طی …. دی اکسید تیتانیم.[PDF]
 

36 . ﺳﻼم دي در ﻛﻪ اﺳﺖ آب، ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ دوره ﺳﻪ – کنفرانس آب، پساب …
‎ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و اﻧﺮژي، ﺗﻬﺮان، ﻳﻜﻢ و دوم دي ﻣﺎه. 1389 …. آﻟﻮدﮔﻲ
ﻣﺤﻴﻂ زﺳﻴﺖ و اﺛﺮات ﺳﻮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮ ﺣﻴﺎط اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﭘ. ﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ
…. ﻛﺎرآﻳﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﺬف روﻏﻦ و ﻣﻮاد ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ، ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ و ﻛﺪورت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ….
ﺑﺮروي زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻠﻮﻟﻴﺖ ﺗﺜﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ …… نانو ذرات اكسيد
تيتانيوم.[PDF]
 

37 . مهندسی فرآیند
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ….. دﻳﮕﺮ ﺳﻮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﮔﺎزﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﻠﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻤﻴﺰان … در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺟﺪاﺳﺎزي اﻟﻔﻴﻦ از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺗﻘﻄﻴﺮ در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺎ ﺻﺮف …. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد
زﺋﻮﻟﻴﺖ. 4A ….. ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺟﻬﺖ ﺣﺬف رﻧﮓ ارﻳﺘﺮوزﻳﻦ از ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و.
 

38 . چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست – Symposia.ir
‎تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی (سیستم ها و فرآیندها) … حذف آلاینده های خاک
با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی …. بررسی عددی
تاثیر موقعیت تخلیه پساب صنعتی درانتشار آلودگی در خور موسی …… تصفیه
فاضلاب حاوی نفتالین با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تثبیت شده
بروی …[PDF]
 

39 . اصل مقاله (245 K) – انسان و محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و …
‎ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺗﺼﻔﯿﻪ آب. ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ،زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و. ﭘﺴﺎب ﻫﺎ. ﻣﺮﺟﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪري. 1 …
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ آن دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺸﮑﻼت ر. اﯾﺞ … ﺑﺮاي ﺣﺬف اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي ,
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ … Titanium Dioxide … ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﯿﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ آب را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺳﺎزد …. از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻣﻮﺛﺮ زﺋﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺎدل
ﯾـﻮﻧﯽ.
 

40 . مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي نفت، گاز، پتروشيمي و …
‎جوشكاري نفوذي با حذف عمل Back Chipping و بررسي اثر متغيرهاي جوشكاري زير … از
محلول هاي آبي توسط جاذب هاي نانو هيبريدي اكسيد تيتانيوم- پلي وينيل الكل …

 

41 . 73 – انجام مشاوره پایان نامه,پروپوزال،مقاله علمی پژوهشیisc،ISI،انتخاب …
‎انجام پروژه و پایان نامه در تمامی رشته ها و در تمامی مقاطع در اسرع وقت پذیرفته می شود
… تأثیر پساب واحدهای الفینی بر محیط زیست نانوذرات دی اکسید تیتانیوم Tio2 …
حذف ترکیبات آلی فرار از هوا با استفاده از غشاء های مایع … کنترل توان راکتیو
بوسیله یک سیستم فازی آموزش پذیر ….. کاربرد زئولیت ها در کاهش فلزات سنگین
 

42 . مجموعه مقالات یازدهمین کنگره مهندسی شیمی دانلود كتاب آموزش …
‎1 مارس 2015 … رشته: مهندسی شیمی; تاريخ عضويت: 2012/10; امتیاز: 10481; پست ها: 2,806 …. (
عسلویه) به روش فتوکاتالیسیس با نانوکاتالیست های دی اکسید تیتانیوم … غلظت
فرمالدئید از پساب صنعتی بوسیله اکسیداسیون با پراکسید هیدروژن … فناوری
افزایش زیستی در بهبود عملکرد سیستم لجن فعال جهت حذف ترکیبات …[PDF]
 

43 . شماره ویژه پایان نامه – مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي …
‎٩١٠٠٠۴. ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﻳﮑﻲ از ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ دﺷﻮاري هﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ …..
اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺸﮑﻴﻞ رﺳﻮب ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻴﻦ در ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز دي اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﻣﺨﺎزن. /. ﻧﮕﺎرش اﻟﻨﺎز …
 

44 . دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب
دانلود انواع پروژه، مقاله پایان نامه، جزوه و نمونه سوالات استخدامی در رشته … … نانو آب
غشاء نانو فیلتر زئولیت پلیمر نمک زدایی کاتالیست آلاینده ها. دانلود پایان نامه …
 

45 . پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب | کافه پروژه
‎عنوان پایان نامه: بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب. قالب بندی :
PDF. … صنعت آب و فاضلاب می پردازد و همچنین معرفی انواع فناوری نانو مثل نانو لوله
ها ، نانو سنسورها، نانو … حذف آلاینده های موجود در آب با استفاده از فناوری نانو. …
فتوکاتالیست های نانومقیاس دی اکسید تیتانیوم. … نانوذرات آهن اکسید در مقابله با
یون نقره.
 

46 . دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب …
‎هدف این سایت انتشار مقالات، تحقیق، پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در … حذف
آلاينده هاي موجود در آب با استفاده از فناوري نانو. حذف آرسنيک. حذف رنگ … زئوليت.
نانوفتوكاتاليست. فناوري هاي مبتني بر نانوکاتاليست ها. نانو ذرات آهن …
فتوکاتاليست هاي نانومقياس دي اکسيد تيتانيوم … تصفيه آب به روش سيستم
اسمز معکوس ( RO ).
 

47 . بررسی نانو زئولیت ها به عنوان جاذب • شاپ یار
‎زئولیت ها مواد جاذب با ساختار شبکه ای جهت تشکیل تخلخل ها هستند . … به عنوان مثال
برای جدا کردن آمونیاک از خروجی گازی سیتم های صنعتی و یا جداسازی اکسیژن و …
 

48 . دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب – مقاله
‎9 آوريل 2014 … هدف این سایت انتشار مقالات، تحقیق، پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی در اینترنت
جهت استفاده دانشجویان رشته های مختلف به صورت “کاملا … قالب بندی : PDF … حذف
آلاينده هاي موجود در آب با استفاده از فناوري نانو … فتوکاتاليست هاي نانومقياس دي
اکسيد تيتانيوم … تصفيه آب به روش سيستم اسمز معکوس ( RO ).
 

49 . دی ۱۳۹۱
‎زئوليتها سالها مورداستفاده قرارداشتند ولي امروزه با کنترل اندازهي ذرات … محققان با
بررسي بعضي ازنانوکاتاليستها از جمله Tio2 ) اکسيد تيتانيوم( و …. ﺟﺎذب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﺳﺎز ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آب و ﺑﺮاي ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﯽ از آب … ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﭘﺴﺎب
ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﯿﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﮑﻞ، روي، ﻣﺲ و ﮐﺎدﻣﯿﻮم، ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣـﻮاد آﻟـﯽ …… دانلود قالب.
 

50 . نانو – دانلود انواع پروژه
‎نانو – مقالات دانشگاهی – دانلود انواع پروژه. … دانلود پایان نامه بررسی کاربرد فناوری
نانو در صنعت آب و فاضلاب … قالب بندی : PDF … حذف آلاينده هاي موجود در آب با

 

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی

    

    NS