ADS


بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل حقوقي
 

1 . بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل حقوقي – رزبلاگ
‎بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل حقوقي در نظر داشته باشید می
خواهید تعداد زیادی فایل را یکجا تغییر نام دهید. در حالت عادی بایستی…,بررسي
الزامات …
 

2 . بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل حقوقي – رزبلاگ
‎15 مارس 2017 … بررسی الزامات قانونی پول الکترونیکی و مسايل حقوقی آن,آشنایی با الزامات قانون
پول الکترونیکی و مسایل حقوقی آن,پول الکترونیکی چیست,موارد …
 

3 . بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل حقوقي – رزبلاگ
‎14 مارس 2017 … بررسی الزامات قانونی پول الکترونیکی و مسايل حقوقی آن,آشنایی با الزامات قانون
پول الکترونیکی و مسایل حقوقی آن,پول الکترونیکی چیست,موارد …
 

4 . بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل حقوقي – رزبلاگ
‎13 مارس 2017 … بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل حقوقي 1. مشاوره حقوقی و جزایی
رایگان – حقوق…,بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل …
 

5 . بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل حقوقي – رز بلاگ
‎19 ژانويه 2017 … بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل حقوقي 1. مشاوره حقوقی و جزایی
رایگان – حقوق…,بررسي الزامات قانوني پول الکترونيکي و مسايل …[PDF]
 

6 . بررسی حقوقی بانکداری الکترونیک بر اساس قواعد عمومی قراردادها
‎كارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانكداري اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي. بررسی
حقوقی بانکداری الکترونیک بر اساس. قواعد عمومی قراردادها …. قواعد عمومی قراردادها. از
نظر قانونی عقد )قرارداد( عبارت است از …. الزام مشتری به ارائه. مشخصات شخصی خود.
 

7 . بررسی الزامات قانونی پول الکترونیکی و مسايل حقوقی – بلاگ خوان
‎>بررسی الزامات قانونی پول الکترونیکی و مسايل حقوقی … مسايل حقوقی آن,آشنایی
با الزامات قانون پول الکترونیکی و مسایل حقوقی آن,پول الکترونیکی چیست,موارد …[PDF]
 

8 . مفهوم و ماهيت حقوقي پول الکترونيکي – مجله حقوقی دادگستری
‎قواعد حاکم بر آن، در قانون توسعه يافته و هر روز بر مقبوليت اين وسيلة پرداخت. از
جمله به دليل دو … پولـي در مورد آنچـه در اصطالح »پول الکترونيکي« ناميده مي شـود، به
طور کامل. محقق نيست. ….. همانند اكثر مسائل ماهوي حقوق مدنی با حقوق فرانسه هماهنگ
است. …. كه در نظام بانکي ثبت مي شــود، با مبلغ منتشر شــده بررسي مي كنند. اين امر.
 

9 . بررسی الزامات قانونی پول الکترونیکی و مسايل حقوقی
‎بررسی الزامات قانونی پول الکترونیکی و مسايل حقوقی آن,آشنایی با الزامات قانون
پول الکترونیکی و مسایل حقوقی آن,پول الکترونیکی چیست,موارد کاربرد پول …[PDF]
 

10 . مسائل قانونی و مقرراتی پول الکترونيکی
‎ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ. ﭘﻮﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ. ١٦٩. ﻣﺴﺎﺋﻞ. ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ. ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﭘﻮﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ. ﻣﺆﻟﻒ. : ﭼﻤﺒﺮﺯ ﺳﻲ . .ﺑﻲ
…. ﭘﻮﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭ. ﻧﻴﮑﻲ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗـﻲ. ﻣﺘﻌـﺪ. ﺩﻱ. ﺭﺍ. ﻣﻄـﺮﺡ. ﻣﻲ. ﺳﺎﺯﺩ. ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻮﺩ

 

11 . الزامات قانونی بانکداری نوین – بنکر
‎با آنکه علم حقوق قواعد الزام آور را تعیین می‌کند و ضمانت اجرایی و عواقب هر رفتاری را
سرسختانه روشن می‌سازد … ده‌ها سؤال از این دست ما را بر آن داشت تا مسایل حقوقی
بانکداری الکترونیک را از زوایای مختلف به بحث و بررسی بگذاریم و ضمن رصد
تلاش‌های …
 

12 . نماد اعتماد الكترونیكی – سوالات متداول
‎… کار اینترنتی و احراز آدرس پست الکترونیکی 6) تکمیل فرم نظر سنجی 7)
بررسی چک لیست الزامات نماد اعتماد الکترونیکی 8) بررسی مدارک فیزیکی 9)
اعطای نماد[PDF]
 

13 . بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط …
‎بررسی تطبیقی، حل اختالفات، قانون حاکم، قانون نزدیک ترین ارتباط، قرارداد …
پرونده های راجع به این مسائل، اغلب بر اساس عواملِ سرزمینی تصمیم گیری می …. اس
ت: از یک س و، این قانون حاکم اس ت که تعیین می کند، آیا ق راردادِ الزام آوری
بین … 2خاص ی بر اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، من جمله قانون
حاکم، …
 

14 . لایحه بانکداری بدون ربا در راه مجلس/ الزامات قانون جدید – ایبِنا
‎مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: … این لایحه تا آخر
مردادماه به‌منظور بررسی و تصویب راهی مجلس شورای اسلامی شود. … الزامات قانونی در
جهت رفع این مسائل دیده‌شده باشد تا قانونی که در آینده تصویب می‌شود راهگشای این
مشکل باشد. ندری با اشاره به‌ قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ که بانک‌ها را
مکلف به …
 

15 . بانک صادرات ایران – بررسی حقوقی سپرده های قرض الحسنه
‎بانکداری الکترونیک …. بررسی حقوقی سپرده‌های قرض الحسنه پس اندا تصویر
ابراهیم درویشی … در قانون مدنی ایران و قوانین پولی و بانکی کشور تعریف خاصی از
سپرده قرض الحسنه پس انداز نشده است. …. شروط ضمن عقد از قبیل شرط فعل و نتیجه
که به صورت ضمن عقد قرض آمده باشند، الزام آور هستند و مشروط علیه باید طبق آن شروط
…[PDF]
 

16 . بسترهای نرم افزاری تجارت و بانکداری الکترونيک
‎ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﻧﮑـﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴـﮏ ﻣـﺴﺘﻠﺰﻡ ﺑـﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ …. ﺁﻭﺭﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ….. ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎ ﭼﻴﺴﺖ ….. ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻛـﻪ ﺩﺭ.
 

17 . نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن محمد مقامی نیا
‎حقوق تجارت الکترونیکی امروزه با تجربه و منابع بسی اندک بقدر کافی در کشورمان
شناخته … لذا با تاکید بر این اهمیت, بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای
الکترونیکی با توجه به ….. ولی این امر بهیچوجه الزام قانونی ندارد. ….. ندارد و منفذی
بسی محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قراردادها در تجارت الکترونیکی
تلقی می گردد.
 

18 . پرسش و پاسخ | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
‎1- چه کارگاه هایی مشمول بازرسی کار در خصوص مسایل ایمنی و حفاظت فنی می باشند …
4- در صورتیکه کارفرما به جای لباس کار به کارگران پول آن را پرداخت نماید آیا این
رویه … کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشت را وارد و
یا … 13- بازرس کار از کارگاه اینجانب بازرسی و برای اجرای موضوع ماده 87 قانون کار

 

19 . بررسی موضوعات حقوقی و علمی
‎تحقیق حاضر روی مسایل چون تطهیر پول، چگونه تطهیر پول واقع میگردد، و چگونه …..
که پول ها وعواید غیر قانونی سایر تطهیر کنندگان را از طریق حوالۀ الکترونیکی به
….. مازو، دروس حقوق مدنی، ش443 به نقل از کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد، …
 

20 . نرم افزار و تجارت الکترونیکی – نقدي بر قوانين و مقررات ناظربر …
‎رشد و گسترش تجارت الکترونيکي با طرح مسائل حقوقي متعددي از جمله قواعد حاکم
بر … و پس از آن به بررسي مشکلات و مسايل حقوقي پيش روي شرکتهاي واسط پرداخت

 

21 . حمایت حقوق تجارت الکترونیک از علائم تجاری و اختراعات
‎… الکترونیک ، آموزش الکترونیک ، بانکداری الکترونیک ، تجارت الکترونیک و
نظایر … اندیشیده شود و از طریق تهیه ، تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیک ،
زمینه لازم … پیش نویس قانون تجارت الکترونیک تدوین و جهت بررسی به کمیسیون
صنایع و … و الکترونیکی است لیکن قلمرو آن بسیار گسترده تر از حوزه تجارت و
مسایل …[DOC]
 

22 . ارائه راهکارهاي گسترش و توسعه تدابير امنيتي در بانکداري …
‎يکي از الزامات اساسي جهت توسعه تجارت الکترونيکي در ايران و ورود به بازارهاي
جهاني وجود نظام …. اولين گام امنيتي خود بايد مورد توجه قرار دهد بررسي و ارزيابي
مسايل امنيتي در شبکه داخلي است. … ضرورت بکارگیری امنیت در بانکداری
الکترونیکی … و مخابراتي; زيرساخت هاي اقتصادي، فرهنگي و آموزشي; زيرساخت هاي
حقوقي و قانوني.[PDF]
 

23 . بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در ایران
‎و مزیت های آن هم جنبه دیگر از آمادگی ها و الزامات توسعه بانکداری الکترونیکی است.
حلقه آخر این … بررسی نقش. بانکداری … مسایل مربوط به حریم خصوصی، از مهمترین
عوامل در انتخاب. ؛ 2005 …. پایان یافتن یک انتقال منابع :)2( ریسک قانونی)حقوقی(.
 

24 . متن نهایی لایحه چک در وبگاه معاونت حقوقی به روزرسانی شد – گروه …
‎6 فوریه 2017 … به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضائیه، سرپرست اداره کل تدوین …
آن جمله فراهم شدن امکان صدور چک به صورت الکترونیکی در کنار صدور چک کاغذی است
. الزام به رعایت مقررات قانون چک و مجوز شورای پول واعتبار جهت صادر … دولت آن را به
مجلس ارسال نکرده و سال گذشته تقاضای بررسی مجدد لایحه را کرد.
 

25 . طرح صنعتی – اداره کل مالکیت صنعتی – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
‎گزارش مختصری از الکترونیکی نمودن سوابق و فرایند ثبت طرح های صنعتی …
تفاوت قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 آئین
نامه اجرایی آن با … با حمایت های فوری از حقوق دارندگان و الزامات مالکیت فکری در
تضاد نباشد. ….. بررسی و امضاء اخطارهای رفع نقص و رد درخواستهای ثبت طرحهای
صنعتی.
 

26 . بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای بیمه ای – اخبار پولی مالی
‎15 فوریه 2017 … به گزارش اخبار پولی مالی- در پی برگزاری سلسله نشست های تخصصی با … و
پوشش های بیمه ای شرکت به بررسی مسائل و مشکلات، الزامات قانونی و …
 

27 . آرشیو پرسش‌های شما و پاسخ های وکیل آنلاین/طرح پرسش در آیتم اول
15 نوامبر 2015 … آنچه از نظرتان می گذرد، فهرست پرسش های حقوقی و قضایی شما و پاسخ های … هشدار
درباره پرداخت پول: اگر پولی را با مدرک هم به کسی بدهید ظاهر در این است که بدهی خود
را داده اید … قانون، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند؟ …… و
این شخص (خریدار ) دادخواست الزام به تنظیم سند داده است آیا دادگاه ان …
 

28 . دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادي، – Magiran
‎ارسال الکترونيکي مقاله … بررسي فقهي وقف پول و آثار اقتصادي آن (با تاكيد بر
فقر و اشتغال) … حقوق بنيادين مصرف كننده (مطالعه تطبيقي قانون حمايت از حقوق
مصرف كنندگان ايران با … الزامات حقوقي بانكداري خصوصي و بررسي آنها در نظام
حقوقي ايران … در اين ميان يكي از مسائل مهم، حمايت از طلبكاران در قبال قراردادهايي
است كه …
 

29 . نظام نظارت مالی بانک مرکزی بازطراحی می شود – بانک خاورميانه
‎7 دسامبر 2016 … به دلیل حساسیت‌های موجود، بانک‌ها باید در چهارچوب قانون پولی و بانکی، عملیات …
باتوجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی بر رعایت این الزامات نظارت می‌کند. … است
تا نگرانی مشتریان نسبت به استفاده از بانکداری الکترونیک رفع شود. …. و با
بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود راهکارهایی برای حفظ حقوق ذینفعان اوراق …
 

30 . مسائل حقوقی معاملات الکترونیک سهام – ویستا
‎پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌
تجارت‌ بین‌الملل‌ … الزامات حقوقی سفارش‌های‌ الکترونیک‌ … استناد چنین معامله‌ای،

 

31 . اعتبار سنجی اسناد الکترونیک – پژوهش حقوق خصوصی – دانشگاه علامه …
‎This article deals with the above-mentioned issues and proposes some … عامل
سومی نیز برای اعتبار دادهپیام در قانون تجارت الکترونیکی به تقلید از قانون نمونه
…. میکنند، الزام قانونی وجود ندارد و مردم خودشان برای حفاظت از حقوق خویش اقدام به …..
اسناد که ممکن است متعدد و در اختیار چندین نفر باشند، پول یا کالا تحویل دهند.
 

32 . پاسخ به سوالات حقوقی _ وکیل امور قراردادها
‎حقوقی e1431010987345 پاسخ به سوالات حقوقی …. همچنین در خصوص ثبت
دادخواست مطالبه کلیه خسارات قانونی از آنجا که خواسته اصلی نیست آنرا مقوم به ۱۰۰۰
ریال …
 

33 . اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان در سال 96 | «ای استخدام»
‎2 روز پیش … در این صفحه اخبار لحظه به لحظه مسائل مختلف کارگران و کارفرمایان اعلام میشود … ۲۹
آبان ۹۵ – الزام کارفرمایان به بیمه کارگران برای مشاهده کلیک کنید; ۲۶ آبان … از
شورای عالی کار برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار برای مشاهده کلیک کنید … ۱۷
شهریور ۹۵ – لایحه اصلاح قانون حتی یک روزنه برای دفاع از حقوق کارگر …[DOC]
 

34 . دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات …
‎دراین تحقیق ، ابتدا چند سیستم پول الکترونیکی بررسی می شوند ، سپس … 1-3-
پول الکترونیکی و مسایل پیش روی آن……………………………………………………………………..
……17 …… پرداخت الزامات پرداختی خود به عنوان پرداخت دین خود بدون متضرر شدن
نیستند. … ۴- ریسک حقوقی : ریسک هایی هستند که ممکن است به دلیل چارچوب های
قانونی …
 

35 . هفته نامه تجارت فردا | تورقی بر بلای نقدینه
‎17 سپتامبر 2016 … او آگاه است که این ایده تک‌وجهی نیست و با بسیاری از ایده‌ها و مسائل اقتصادی، مالی، …
از سوی بانک‌های مرکزی بیش از اینکه در فعالیت‌های قانونی مورد استفاده قرار گیرند،
… بنابراین بسیار مهم است که به بررسی این دو موضوع در کنار هم بپردازیم. رابطه
میزان انتشار پول کاغذی با الکترونیکی شدن تراکنش‌ها و پولشویی.
 

36 . خبرگزاری تسنیم – بانک‌ها مکلف به افشای اطلاعات حساب بانکی به …
‎21 آگوست 2015 … در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره‌های آن
… پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان …..
ب- قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ ….. الکترونیک
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور …
 

37 . متن کامل «لایحه برنامه ششم توسعه» منتشر شد – خبرگزاری مهر | اخبار …
‎2 آگوست 2016 … در طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۵، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می‌باشد که طرح‌ها و … ج)
عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص … شده و به
هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر … به
منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار …
 

38 . دفتر حقوقی دكتر علیرضا مسعودی – معرفی کتاب
‎دومین مبحث در چهار گفتار موضوع تاخیر اجرای حکم را مورد بررسی قرار داده است و
آخرین مبحث نیز در ….. آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد (الزامات دولت
های عضو …. اسرار تجاری الکترونیکی کاربردی در قانون تجارت الکترونیک ایران ….
حقوق پرداخت های بانکی – نویسنده : مصطفی السان – ناشر : پژوهشکده پولی و بانکی

 

39 . چالش‌های بانکداری الکترونیکی: : جهان اقتصاد : : پول , ارز , بانکداری …
‎29 جولای 2013 … با این حال، مسایل چندی ازجمله کافی نبودن چارچوب‌های قانونی و امنیت نقل‌وانتقال … در
این چارچوب؛ بررسی تکامل بانکداری الکترونیکی در ایران؛ تحلیل مجاری …. حوزه‌ی
حقوقی مشتریان؛ کاربرد الزامات قراردادی؛ شواهد الکترونیکی، پول …[DOC]
 

40 . حق گستر
‎در این زمان است که مساله مشروعیت و قانونی بودن عواید حاصل از این جرایم مطرح شده و
….. در توسعه‌ي بانكداري الكترونيكي كاهش و در حالت مطلوب حذف الزام و اجبار افراد

 

41 . معرفی کنفرانس – کنفرانس ملی شهر سایبری
‎شهر الكترونیك یك شهر بیست و چهار ساعته است و امور شهری در تمام شبانه روز در
جریان است. … و ایجاد درآمد ثابت شهری با بوجود آمدن یك سیستم باثبات گردش پول در
جامعه. … بسیارى از مسایل و مشكلات شهرها در بخش اتوماسیون ادارى، ارایه خدمات به
مشترى و … مواردی که به صورت عیان در جامعه قابل رویت است ،فصل پنجم قانون
مدیریت خدمات …
 

42 . Bank Refah Kargaran – بانک رفاه کارگران-اولویت‌های پژوهشی بانک …
‎بررسی الزامات اجرای مشارکت در سود و زیان(PLS) در بانک رفاه … شناسایی راهکارهای
اجرایی و نیازمندیهای قانونی انتشار انواع گواهی سپرده و ارائه الگوی مناسب …
اولویتهای پژوهشی در حوزه حقوقی و مطالبات : … بررسی رابطه بانکداری الکترونیک و
پولشویی در بانک رفاه … بررسی میزان موفقیت بانک در اعطای تسهیلات و موانع و
مشکلات آن
 

43 . سوالات متداول – بانک ملی ایران
57) آيا به پرونده اي كه رأسا“ توسط شعبه اجراييه صادر و كارشناس حقوقي در آن دخالت
نداشته حق الوكاله تعلق مي گيرد يا ….. 220) آیا نظرات کمیته بال در بانكها الزام
قانوني و اجرايي دارد یا خیر؟ … 236) بانکداری الکترونیک چه ریسکهايي رابر
سيستم بانکي واردخواهد كرد ؟ … 258) آيا جهت بررسي اصالت پيش فاكتور كارمزد
تعلق مي گيرد؟
 

44 . هواپیمایی ماهان | شرایط و مقررات
‎خرید بلیت در وب سایت فروش اینترنتی هواپیمایی ماهان تنها با کارت های بانکی …
مسافر بر طبق قوانین و مقررات جاری، موظف به رعایت الزامات قانونی برای سفر می
باشد. … به قسمت “قوانین تغییر و کنسلی بلیت” در جدول تفکیک قیمت توجه
فرمایید. … و در غیر این صورت مسئولیت های حقوقی و کیفری متوجه تحویل دهنده بار
خواهد بود.
 

45 . پرسشهای رایج – بیت‌کوین – Bitcoin
‎حقوقی. آیا بیت‌کوین قانونی است؟ آیا بیت‌کوین برای انجام فعالیت‌های … از نقطه نظر
یک کاربر، بیت کوین بسیار شبیه پول نقد اینترنتی است. …. بیت کوین نمی
تواند گمنام تر از پول نقد باشد و احتمال جلوگیری از بررسی های جنایی، در مورد آن …
برای از میان برداشتن محدودیتهای کنونی، کارهایی در دست اقدام است و الزامات آینده
بخوبی …
 

46 . متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد – پایگاه اطلاع رسانی دولت
2 آگوست 2016 … ماده ۳-در طی سال های ۱۳۹۹-۱۳۹۵، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می باشد که طرح ها و
… ۲- عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض … می
شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر دستگاه های دولتی و … تامین
مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها)، دولت مجاز است:
 

47 . پروژه های تحقیقاتی – پورتال وزارت امور اقتصاد و دارایی
‎بررسي و تحليل جايگاه نظارت در نظام تامين مالي كشور و راهكارهاي ارتقاء آن … 3-
موقعيت و شرايط زماني نظام و مسائل اساسي بين الملل در اقتصاد جهاني مورد توجه باشد.
… سرمايه هاي اجتماعي و انساني درمسير اصلاح نظام پولي و افزايش سرعت گردش پول …
توجه به الزامات اصل 44 قانون اساسي با عنايت به مصوبه مقام معظم رهبري و تعيين
حقوق …[PDF]
 

48 . اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ – Sid
‎ﺗﻮان ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ … ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ و. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي ﻧﻬﺎدي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. ﻫﺎي ﻻ. زم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دوﻟﺖ ﺿﻤﻦ ﻫﺪاﯾﺖ … ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﭘﻮل را در اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ … اﻟﺰام ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و. ﺑﯿﻦ …. دﻫﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾ.
 

49 . سوالات مکرراً پرسیده شده – FinTRACA
‎تمامی حقوق این ویب سایت محفوظ است © مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی
افغانستان – 2017 | مجموع بازدید کننده گان free hits …
 

50 . 11 – مشاوره حقوقی و قضایی – Dr. Shiravi – دکتر شیروی –
‎آیا مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیک که داده پیام را سند رسمی یا در حکم آن می داند
با ماده ۱۳ …. سلام می توانید برای الزام به تنظیم سند به دادگاه حقوقی دادخواست بدهید.

 

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی

    

    NS